Khác biệt giữa các bản “Địa chỉ IPv6”

không có tóm lược sửa đổi
* Một địa chỉ [[multicast]] cũng được sử dụng bởi nhiều host, có được địa chỉ đích multicast bằng cách tham gia vào giao thức phân phối multicast giữa các bộ định tuyến mạng. Một gói tin được gửi tới một địa chỉ multicast được gửi tới tất cả các giao diện đã tham gia nhóm multicast tương ứng.
 
IPv6 không thực hiện địa chỉ [[broadcast]]. Vai trò truyền thống của broadcast được gộp vào địa chỉ multicast gởi đến nhóm tất cả cácmọi nút link-local multicast ff02 :: 1. Tuy nhiên, việc sử dụng nhóm tất cả cácmọi nút (all-nodes) không được khuyến khích, và hầu hết các giao thức IPv6 sử dụng một nhóm multicast liên kết cục bộ dành riêng để tránh làm phiền mọi giao diện trong mạng.
 
==Chú thích==