Khác biệt giữa các bản “Địa chỉ IPv6”

 
Phạm vi tính duy nhất của địa chỉ unicast toàn cầu là toàn bộ mạng Internet IPv6.
:{| class="wikitable" style="width: 750px"
|+ Dạng địa chỉ unicast toàn cầu
|-
! style="width:0;"|bits
|style="text-align: center; width: 1.35%;"| 3
|style="text-align: center; width: 28,8%;"| 45
|style="text-align: center; width:12.5%;"| 16
|style="text-align: center; width: 50%;"| 64
|-
! style="width:0;"|field
|style="text-align: center;"| 001
|style="text-align: center;"| Global Routing Prefix
|style="text-align: center;"| Subnet ID
|style="text-align: center;"| Interface ID
|}
 
==Chú thích==