Khác biệt giữa các bản “Vinícius Júnior”

Trang mới: “{{Portuguese name|Paixão|de Oliveira}} {{Infobox football biography |embed = |name = Vinícius Júnior |image = |image_size = |alt = |caption = |fullname = Vi…”
(Trang mới: “{{Portuguese name|Paixão|de Oliveira}} {{Infobox football biography |embed = |name = Vinícius Júnior |image = |image_size = |alt = |caption = |fullname = Vi…”)
(Không có sự khác biệt)