Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Cát tặc và sự kiện bán cát Việt ra nước ngoài 2017”

Không có tóm lược sửa đổi
#[còn nữa]
Bởi vậy bạn nên "bàn bạc, xem xét sự vật, rồi nói cho rõ phải trái" và "thảo luận cho rõ lợi hại nên chăng" là tốt hơn hết. Thân mến. -&ensp;[[User:Huỳnh Nhân-thập|<tt>'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>'''</tt>]]<tt> [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Special:NewPages|M)]]</tt> 08:25, ngày 27 tháng 5 năm 2017 (UTC)
:{{u|Ahihi456}} và {{u|Huỳnh Nhân-thập}} cũng chẳng có quy định nào cấm xóa bảng vậy.--[[Thành viên:Lão Ngoan Đồng|Lão Ngoan Đồng]] ([[Thảo luận Thành viên:Lão Ngoan Đồng|thảo luận]]) 10:58, ngày 28 tháng 5 năm 2017 (UTC)
1.128

lần sửa đổi