Khác biệt giữa các bản “M16”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|image= [[Tập tin:M16a1m16a2m4m16a45wi.jpg|300px]]
|caption=Từ trên xuống: M16A1, M16A2, M4 Carbine, M16A4
|origin={{flag|Hoa Kỳ}}
|origin={{flag|Liên Hiệp Quốc}}<br />{{flag|NATO}}<br />{{flag|Hoa Kỳ}}<br/ >{{flag|Việt Nam}}<br />{{flag|Israel}}<br />{{flag|Trung Quốc}}<br />{{flag|Campuchia}}<br />{{flag|Hàn Quốc}}<br>{{flag|Afghanistan}}<br />{{flag|Canada}}<br />{{flag|Philippines}}<br>{{flag|Indonesia}}<br />
|type=[[Súng trường tấn công]]
|design_date=1957
|production_date=1960–nay
|service=1963–nay
|used_by= ''Xem [[M16#Quốc gia sử dụng|Quốc gia sử dụng]]
|used_by={{flag|Liên Hiệp Quốc}}<br />{{flag|NATO}}<br />{{flag|Hoa Kỳ}}<br />{{flag|Cộng hòa Miền Nam Việt Nam}}<br />{{flag|Việt Nam}}<br />{{flag|Israel}}<br />{{flag|Trung Quốc}}<br />{{flag|Campuchia}}<br />{{flag|Hàn Quốc}}<br />{{flag|Đài Loan}}<br>{{flag|Afghanistan}}<br />{{flag|Canada}}<br />{{flag|Philippines}}<br>{{flag|Indonesia}}<br />
|wars=[[Chiến tranh Việt Nam]]<br />[[Chiến tranh biênVùng giới Tây Namvịnh]] <br />[[Xung đột Thái Lan-Việt Nam 1982-1988]]<br />[[Chiến tranh biênAfghanistan giới(2001–2014)|Chiến Lào-Tháitranh LanAfghanistan]]<br />[[Sự kiện Tết Mậu Thân]]<br />[[Chiến tranh biên giới Việt–Trung 1979]]<br />[[Chiến tranh biên giới Việt–Trung 1979Iraq]]<br />[[Xung đột Việt–Trung 1979–1990]]
|spec_type= [[Selective fire]]/[[súng trường tấn công]]
|spec_label=M16A2