Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| year = 2009
| other_titles = FIFA Confederations Cup South Africa 2009<br />FIFA Sokker-Konfederasiebeker in 2009
| image = Fifa confederations cup 2009 logoConfedCup2009.pngjpg
| size = 180px
| caption ='''Logo chính thức'''
| country = Nam Phi{{RSA}}
| dates = 14 – 28 tháng 6
| num_teams = 8
1.183

lần sửa đổi