Khác biệt giữa các bản “Nguyễn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
=== Chính trị ===
[[Tập tin:Ho Chi Minh 1946.jpg|nhỏ|phải|150px|Chủ tịch [[Hồ Chí Minh]]]]
* [[Lê Văn Lương]], tức Nguyễn Công Miều , Chính khách việt nam * [[Trần Quốc Hoàn]], tức Nguyễn Trọng Cảnh, Bộ trưởng Bộ công an
* [[Trần Quốc Hoàn]], tức Nguyễn Trọng Cảnh, Bộ trưởng Bộ công an
* [[Lê Quang Đạo]], tức Nguyễn Đức Nguyện, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam
* [[Nguyễn An Ninh]], nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu tôn giáo và là nhà [[cách mạng]] ở đầu thế kỷ 20