Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox military unit
|unit_name = QUÂN ĐOÀN III III<br>Việt Nam Cộng hòa
|image= [[Hình:QD III VNCH.jpg|150px]]
|caption= Huy hiệu