Khác biệt giữa các bản “Nguyên Kính Vương hậu”

không có tóm lược sửa đổi
| reign2= [[1418]]-[[1420]]
| predecessor2= [[Định An Vương hậu|Thuận Đức Vương Đại phi]]
| successor2= [[Trinh Hi vương hậu|Từ Thánh đạiVương Đại phi]]
| father= [[Mẫn Tễ]]
| mother= Phu nhân Tống thị
| posthumous name= Chương Đức Chiêu Liệt Nguyên Kính vương hậu<br/>彰德昭烈元敬王后
| house= [[Nhà Triều Tiên]] (hôn phối)
|succession=[[Thái tử phi|Thế tử tần]] [[nhà Triều Tiên]]|reign=[[1400]]|predecessor=[[Định An Vương hậu|Đức phi Kim thị]]|successor=[[Tùy Thành Phủ phu nhân|Thục tần Kim thị]] (thực tế) <br/> [[Chiêu Hiến vương hậu|Kính tần Mẫn thị]] (danh nghĩa)}}
}}
'''Nguyên Kính vương hậu''' ([[chữ Hán]]: 元敬王后; [[Hangul]]: 원경왕후; [[11 tháng 7]], [[1365]] - [[10 tháng 7]], [[1420]]), là [[Vương hậu]] duy nhất của [[Triều Tiên Thái Tông]] Lý Phương Viễn, vị quân chủ thứ ba của [[nhà Triều Tiên]]. Bà sinh ra 8 người con cho Thái Tông; 4 nam và 4 nữ, trong đó là người kế thừa vương vị, [[Triều Tiên Thế Tông]] Lý Tạo.