Khác biệt giữa các bản “Trương Lương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ông cùng với [[Hàn Tín]], [[Tiêu Hà]] được người đời xưng tụng là '''Hán sơ Tam kiệt''' (漢初三傑), đóng vai trò quan trọng giúp [[Hán Cao Tổ|Lưu Bang]] đánh đổ [[nhà Tần]] và thắng [[Hạng Vũ]] trong [[chiến tranh Hán-Sở|chiến tranh Hán Sở]] sáng lập ra nhà Hán trong [[lịch sử Trung Quốc]].
 
Ông thường được xếp vào hàng ngũ 10 đại quân sư kiệt xuất nhất [[Lịch sử Trung Quốc|lịch sử phong kiến Trung Quốc]], đứng thứ 3 sau [[Khương Tử Nha]], [[Tôn Tẫn]] và đứng trên các bậc quân sư kiệt xuất khác như [[Gia Cát Lượng]], [[Lưu Bá Ôn]]. Vì thế, hậu nhân hay gọi ông là '''Mưu Thánh''' (謀聖).
 
==Thân thế==
Người dùng vô danh