Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

n
replaced: : → : using AWB
n (Đã khóa “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam” ([Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
n (replaced: : → : using AWB)
}}
 
'''Bộ Khoa học và Công nghệ''' là cơ quan của [[Chính phủ Việt Nam|Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.<ref>{{Chú thích web|url=http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=166025|title=Quyết định số 20/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ}}</ref>
 
==Lịch sử ==
 
==Lãnh đạo hiện nay==
* Bộ trưởngː [[Chu Ngọc Anh (chính khách)|Chu Ngọc Anh]]
 
*Thứ trưởngː [[Trần Việt Thanh]]
*Thứ trưởngː [[Trần Văn Tùng]]