Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Đức Chính (Quảng Trị)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
| ngày mất =
| nơi mất =
| chức vụ = Chủ tịch [[Ủy ban nhân dân]] tỉnh [[Quảng Trị]] khóa VII
| bắt đầu = 1730 tháng 116 năm 20142016
| kết thúc = nay
| tiền nhiệm =
| kế nhiệm =
| địa hạt =
| phó chức vụ = Phó Chủ tịch
| phó viên chức = *[[Mai Thức]]
*[[Nguyễn Quân Chính]]
| chức vụ 2 =
*[[Hà Sỹ Đồng]]
| bắt đầu 2 =
| chức vụ 2 = Chủ tịch [[Ủy ban nhân dân]] tỉnh [[Quảng Trị]] khóa VI
| kết thúc 2 =
| bắt đầu 2 = 17 tháng 11 năm 2014
| kết thúc 2 = 30 tháng 6 năm 2016
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 =
| phó chức vụ 2 = Phó Chủ tịch
| phó viên chức 2 =
| chức vụ 3 =