Khác biệt giữa các bản “Đẳng thức lượng giác”

:<math>\cos(nx)= 2\cos((n-1)x)\cos(x)-\cos((n-2)x)</math>
=== Bội ba ===
 
==== Cơ bản ====
Ví dụ của trường hợp ''n'' = 3:
:<math>\ sin(3x)= 3sinx-4sin^3x</math>
:<math>\ cos(3x)= 4cos^3x-3cosx</math>
 
*==== Nâng cao :====
 
:<math>\ sin(3x) = 4sinxsin(60^o - x)sin(60^o +x)</math>
608

lần sửa đổi