Khác biệt giữa các bản “138 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
 
'''Một trăm ba mươi lămtám''' (138) là một [[số tự nhiên]] ngay sau [[137 (số)|137]] và ngay trước [[139 (số)|139]].
 
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
<tr><td colspan=2>{{Số_1 E2}}
<tr><th colspan=2>138
<tr><td>[[Phân tích nhân tử]]<td><math>3^2 \cdot 3 \cdot 523</math>
<tr><td>[[Số La Mã]]<td>CXXXVIII
<tr><td>Mã [[Unicode]] của số La Mã<td>
59.677

lần sửa đổi