Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[http://www.youtube.com/watch?v=6uWJdzYgAxA&feature=related Chốn xa xăm (mở đầu)]
*[http://www.youtube.com/watch?v=f1ttNBN-TJo&feature=related Chốn xa xăm (17 KK)]
*[httphttps://www.youtube.com/watch?v=xwP8YGz1IgA&feature=relatedXkptwawfnJQ Những khoảnh khắc (17)]
*[http://www.youtube.com/watch?v=1FZitIFZESM&feature=related Những khoảng khắc (nhạc)]
*[http://www.youtube.com/watch?v=jrSThN5sPbo&feature=related Phút bình yên]