Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Chân Giê-xu Giáo hội”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
[[File:Chu-nom2.JPG]]
[[File:Chu-nom3.JPG]]
真耶穌教會咍會聖主耶穌實羅𠬠教會自治中華吧羅𠬠梗𧵑會聖信𡅐五旬𧵑基督教。魏保羅、張靈生吧張巴拿巴成立會聖㖠𠓨𢆥1917在北京,中國。
𦤾𢆥1996,各信條㐌躝傳𨖅越南。現𠉞會聖㖠𣎏曠1,5兆信徒𣄒五州陸。
信條正:
# 主聖靈:𣔝𢭝主聖靈,表現憑格呐㗂𤳧,羅事保膽㧣眾些承享渃𡗶。
# 𤀗罪:渃𤀗罪羅秘積解除罪磊底再生。禮𤀗罪沛得施行憑渃天然、如渃瀧、渃匾、或脉渃沉。𠊛爫法𤀗,羅𠊛吔領認法𤀗中渃吧聖神,進行法𤀗中名𧵑主耶穌。吧𠊛認領法𤀗沛得沈𣵵中渃𠇍姿勢𣍋頭𧠅𩈘。
# 𤀗蹎:秘積𤀗蹎𠢟㧣𠬠𠊛𣎏得作務𧵑主耶穌。低共㨂㨂𣘾𠻀如羅𠬠𠳒掿𠲤聯絡𠺘𠊛些𢧚𣎏𢙱𢞅愴、事聖善、性謙遜、𢙱赦恕、吧德服務。𠊛芾吔領法𤀗憑渃調沛𤀗蹎𧵑户中聖名耶穌基督。𤀗蹎㧣𠑬沛得施行不据欺芾適合。
# 領認聖軆:領認聖軆羅秘積底想念個𣩁𧵑主耶穌基督。役呢㧣众咱結合𠇍𨉟吧𧖱𧵑主众咱吧得合通𠇍𠊛底众咱𣎏得局𤯩永久吧得𤯩又𠓨𣈗𡢐歇。秘積呢𢧚得舉行常串𠮩𣎏勢。只使用餅麵空𥽔吧𤄍儒晶潔。
# 𣈗安息:𣈗安息,𣈗次𦉱中旬,羅𣈗聖,得祝福吧聖化𤳷天主。𣈗呢得遵𡨺中恩典𧵑天主底想𢘾事創造吧救𡂳𧵑天主吧𠇍念希望局𤯩永久𠱊𦤾。
# 耶穌基督,𡾵𠳒𠭤𢧚𩩬凡,𣩁𨑗十架底救贖罪人,復生𠓨𣈗次𠀧吧𨑗𡗶。𠊛羅位救星𧵑類𠊛,𠎬創造𢧚𡗶吧𡐙,吧羅天主實。
# 簿經聖,包𠁟新約吧舊約,得神興𤳷天主,真理得記又唯一,吧羅標準㧣𠁀𤯩基督有。
# 事救𡂳得𢭂頒𤳷恩典𧵑天主通過念信。𠊛信沛𪚤𢚁𠓨主聖靈底得聖化,底尊榮上帝,吧𢞅悗他人。
# 會聖主耶穌實,得成立𤳷主耶穌基督,通過主聖靈中時間晚雨,羅會聖實𠓨時各宗徒得恢復又。
# 𣈗𦛍林𧵑上帝𠱊侈𠚢𠓨𣈗𡢐歇欺𠊛自𡗶𨑜判察世間:𠊛公正𠱊𢭝局𤯩永久,中欺仉㺞𠱊被處罰𠁀𠁀。
 
==Grattitude==
18

lần sửa đổi