Thảo luận:Chân Giê-xu Giáo hội

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi DHN trong đề tài Multi-Writing systems

Nội dungSửa đổi

Nội dung bài này là Hán-Việt, nếu không ai dịch ra tiếng Việt, tôi sẽ xoá. Nguyễn Hữu Dụng 00:30, 8 tháng 8 2005 (UTC)

Bây giờ thì nó thành một thứ tiếng tôi chưa nhìn thấy! Có ai biết đây là tiếng gì không? Mekong Bluesman 15:27, ngày 07 tháng 9 năm 2 005 (UTC)
Chắc tiếng Việt, nhưng với một mã không chuẩn. Nguyễn Hữu Dng 04:18, ngày 08 tháng 9 năm 2 005 (UTC)
Bây giờ thì trở thành tiếng Hán viết theo lối tiếng Việt! Tôi đề nghị các người viết đi viết lại bài này nhiều lần xin mở một Wikipedia mới cho loại tiếng này.
To the writer, or writers, who has continually brought back this non-Vietnamese language article, may I suggest to apply for a new Wikipedia for this particular form of language.

Mekong Bluesman 05:14, ngày 09 tháng 9 năm 2 005 (UTC)

Bản dịchSửa đổi

Tựa bài: Hội thánh Chân lý Chúa Giêsu hoặc Giáo hội tự trị Trung quốc

Bài này không có tư liệu nào khác để đối chiếu, tôi tạm dịch để phòng khi ai đó lại tạo ra một phiên bản kỳ lạ đưa vào Wiki.Nhiêu Lộc 07:59, ngày 09 tháng 9 năm 2 005 (UTC)

Cám ơn Nhiêu Lộc. Tôi đã cho bản dịch của Nhiêu Lộc vào trong bài. Mekong Bluesman 09:22, ngày 09 tháng 9 năm 2 005 (UTC)

Lưu ý: theo tôi thì Mười điều răn này không giống với Muời điều răn bắt nguồn từ Abraham trong tín lý Kitô giáo. Và nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Nhiêu Lộc 14:57, ngày 09 tháng 9 năm 2 005 (UTC)

"Chân"Sửa đổi

Chữ "chân" trong tên gọi có nghĩa là "chân thật" hơn là "chân lý". Không rõ tên của giáo hội này đã được dịch chính thức sang tiếng Việt chưa, nếu chưa thì tôi sẽ sửa thành "chân thật" nếu không ai phản đối.--Á Lý Sa 13:38, ngày 10 tháng 9 năm 2 005 (UTC)

Hiện giờ tôi vẫn chưa biết gì hơn ngoài văn bản tiếng Anh trong Wiki. Thiết nghĩ bạn có thể sửa nếu thấy hợp lý, cho đến khi nào chưa gặp một ý kiến khác. Nhiêu Lộc 17:47, ngày 10 tháng 9 năm 2 005 (UTC)

Bản Hán-ViệtSửa đổi

Có thể chép vào đây bản văn Hán-Việt từng được viết (và được xoá) ở trang chính của bài được không nhỉ? Có lẽ bài viết đó do người của hội thánh đó dịch, nên có thể dùng để tham khảo được.--Á Lý Sa 16:21, ngày 11 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tùy bạn, tôi mù tịt về Hán văn. Nhiêu Lộc 16:50, ngày 11 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi cũng không giữ bài viết đó. Các sysop nếu có thể xem lại được bài viết đó thì chép vào phần Talk này giúp vậy. Thanks.--Á Lý Sa 00:03, ngày 12 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
(Xóa lúc ngày 09 tháng 9 năm 2005)

Chân Giê-xu Giáo hội thị Kitô giáo, Tin Lành đích nhất cá ngũ tuần Tiết (Pentecostal) giáo phái. do trọng quốc nhân Nguỵ Bảo La sang thủy ư 1917 niên tại Trung Quốc bắc kinh thiết lập đích Giáo hội. thử Giáo hội mục tiêu thị bả chửng cứu vạn dân đích chân phúc âm truyện biến thế giới dí tiện nghênh Giê-xu tái lai. Hiện phân bố Tại loan, Tân gia pha, Hương cảng cập trung quốc các địa. tại 1996 niên bổn Hội phúc âm truyền đáo Việt Nam. Hữu đại Ước 1.5 bách vạn cá tín đồ tại ngũ cá đại Lục.

Thập dại tín điêu 1. Tín Giê-xu Tín Chúa Giê-xu Ki-tô hệ đạo thành nhục than, vi chửng cứu tội nhân đại tử tại thập tự giá thượng, đệ tam thiên phục hoạt, thăng thiên; tha thị nhân loại duy nhất chi phộc chủ, thiên địa chi chủ tể, độc nhất chi chân thần.

2. Tín Kinh thánh Tín Tân Ước, Cựu Ước Kinh thánh hệ thần sở mặc kì, vi chứng minh chân đạo duy nhất chi căn cư, cập tín đồ sanh hoạt chi chuẩn tắc.

3. Tín Giáo hội Tín bổn hội hệ Giê-xu Ki-tô tạ vãn vũ thánh linh sở thiết lập, vi phục hưng sử đồ thời đại chi chân giáo hội.

4. Tín Báp têm Tín thủy tẩm hệ xá tội trọng sanh chi điển lễ, tất nhiên do dĩ thụ Báp têm nhị tẩm giả, phụng Chú Giê-xu thánh danh, tại hoạt thủy trung cấp báp têm giả dư dĩ đê hạ đầu chi than tẩm lễ.

5. Tín Thánh linh Tín thụ thánh linh hệ đắc thiên quốc cơ nghiệp chi bằng cư, tịnh dĩ thuyết linh ngôn vi thụ thánh linh chi minh chứng.

6. Tín Tẩy cước lễ Tín tẩy cước lễ hệ dữ chủ hữu phân, cập giáo huấn tương ái, thánh khiết, khiêm thập, phục sự, nhiêu thứ chi điển lễ đối mỗi nhất cá Báp têm giả yếu phụng Chúa Giê-xu thánh danh cấp dư tẩy cước nhất thứm, chí ư bỉ thử tẩy cước, tất yếu thời diệc khả hành.

7. Tín Thánh xan lễ Tín thánh xan vi kỉ niệm chủ tử, đồng lĩnh chủ nhục, chủ huyết, dữ chủ lien hợp, năng đắc vĩnh sanh, tại mạt nhật phục hoạt chi điển lễ. yếu thời thường cử hành, đãn tất tu dụng nhất cá vô diếu bính cập Bồ đào trấp cử bạn chi.

8. Tín An tức nhật Tín an tức nhật (tinh kỳ lục) vi thần tứ phúc chi nhật. đãn yếu tại ân điển chi hạ kỉ niệm sáng tạo cập cứu thục chi ân, tịnh phán vọng lai thế vĩnh viễn an tức nhi tuân thủ chi.

9. Tín Dắc cứu Tín dắc cứu hệ bổn hồ ân, dã nhân khan tín. Đãn tất tu y khốc thánh linh truy cầu thánh khiết, thật tiễn kinh huấn kính thần ái nhân.

10. Tín Thẩm phán Tín Chúa Giê-xu tất ư thế giới mạt nhật, tong thiên hang lâm, thẩm phán vạn dân; nghĩa nhân đắc vĩnh sanh, ác nhân thụ vĩnh hình.


The True Jesus Church is an independent Chinese church that emerged from the Protestant branch of Christianity. Paul Wei and Ling-Sheng Zhang established this church in Beijing, China in 1917. By 1996, the gospel was preached to Vietnam.

Lấy từ “http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Undelete”

 • Cảm ơn bạn. Để cho gọn và dễ nhìn, tôi xoá bớt phần tiếng Anh đã có bên bản tiếng Anh.--Á Lý Sa 14:46, ngày 12 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bản Chữ NômSửa đổi

      真耶穌教會咍會聖主耶穌實羅𠬠教會自治中華吧羅𠬠梗𧵑會聖信𡅐五旬𧵑基督教。魏保羅、張靈生吧張巴拿巴成立會聖㖠𠓨𢆥1917在北京,中國。 𦤾𢆥1996,各信條㐌躝傳𨖅越南。現𠉞會聖㖠𣎏曠1,5兆信徒𣄒五州陸。 信條正:

 1. 主聖靈:𣔝𢭝主聖靈,表現憑格呐㗂𤳧,羅事保膽㧣眾些承享渃𡗶。
 2. 𤀗罪:渃𤀗罪羅秘積解除罪磊底再生。禮𤀗罪沛得施行憑渃天然、如渃瀧、渃匾、或脉渃沉。𠊛爫法𤀗,羅𠊛吔領認法𤀗中渃吧聖神,進行法𤀗中名𧵑主耶穌。吧𠊛認領法𤀗沛得沈𣵵中渃𠇍姿勢𣍋頭𧠅𩈘。
 3. 𤀗蹎:秘積𤀗蹎𠢟㧣𠬠𠊛𣎏得作務𧵑主耶穌。低共㨂㨂𣘾𠻀如羅𠬠𠳒掿𠲤聯絡𠺘𠊛些𢧚𣎏𢙱𢞅愴、事聖善、性謙遜、𢙱赦恕、吧德服務。𠊛芾吔領法𤀗憑渃調沛𤀗蹎𧵑户中聖名耶穌基督。𤀗蹎㧣𠑬沛得施行不据欺芾適合。
 4. 領認聖軆:領認聖軆羅秘積底想念個𣩁𧵑主耶穌基督。役呢㧣众咱結合𠇍𨉟吧𧖱𧵑主众咱吧得合通𠇍𠊛底众咱𣎏得局𤯩永久吧得𤯩又𠓨𣈗𡢐歇。秘積呢𢧚得舉行常串𠮩𣎏勢。只使用餅麵空𥽔吧𤄍儒晶潔。
 5. 𣈗安息:𣈗安息,𣈗次𦉱中旬,羅𣈗聖,得祝福吧聖化𤳷天主。𣈗呢得遵𡨺中恩典𧵑天主底想𢘾事創造吧救𡂳𧵑天主吧𠇍念希望局𤯩永久𠱊𦤾。
 6. 耶穌基督,𡾵𠳒𠭤𢧚𩩬凡,𣩁𨑗十架底救贖罪人,復生𠓨𣈗次𠀧吧𨑗𡗶。𠊛羅位救星𧵑類𠊛,𠎬創造𢧚𡗶吧𡐙,吧羅天主實。
 7. 簿經聖,包𠁟新約吧舊約,得神興𤳷天主,真理得記又唯一,吧羅標準㧣𠁀𤯩基督有。
 8. 事救𡂳得𢭂頒𤳷恩典𧵑天主通過念信。𠊛信沛𪚤𢚁𠓨主聖靈底得聖化,底尊榮上帝,吧𢞅悗他人。
 9. 會聖主耶穌實,得成立𤳷主耶穌基督,通過主聖靈中時間晚雨,羅會聖實𠓨時各宗徒得恢復又。
 10. 𣈗𦛍林𧵑上帝𠱊侈𠚢𠓨𣈗𡢐歇欺𠊛自𡗶𨑜判察世間:𠊛公正𠱊𢭝局𤯩永久,中欺仉㺞𠱊被處罰𠁀𠁀。

GrattitudeSửa đổi

I would like to thank all the Administrators and Users (especially (Nhiêu Lộc, Mekong Bluesman, Mxn and Arisa) who contributed to this article by translating it from English wiki and refining it. The article is of exqellent quality. All your help and efforts are gratefully appreciated!

May God bless all of you and may Vietnamese wikipedia prosper! --Joseph, 21:14 thứ hai 20 tháng 3 2006 (UTC)

Multi-Writing systemsSửa đổi

Greetings Everyone (especially the Admins), Just to let you know, I have created two separate versions of this article, to honor the two major ways of writing the Vietnamese language. Please see, for example, this page, to see what I mean. The versions makes use of Runic, Latin and and Wynn orthographies. The only reason I'm pointing this out, is just to ensure that orthography on any page is not mistakenly altered. --Peter Lee (thảo luận) 02:44, ngày 5 tháng 11 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

The Vietnamese Wikipedi uses quốc ngữ. NHD (thảo luận) 00:57, ngày 8 tháng 11 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Chân Giê-xu Giáo hội”.