Anh2611990

Gia nhập ngày 16 tháng 11 năm 2009
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “mình là Anh2611990 , mình mới gia nhập wiki chưa coa nhiều kinh nghiệm mong mọi người giúp đỡ chỉ bảo thêm”)
 
 
mình là Anh2611990 , mình mới gia nhập wiki chưa coa nhiều kinh nghiệm mong mọi người giúp đỡ chỉ bảo thêm
4

lần sửa đổi