mình là Anh2611990 , mình mới gia nhập wiki chưa có nhiều kinh nghiệm mong mọi người giúp đỡ chỉ bảo thêm