Khác biệt giữa các bản “K'naan”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
* {{cite news | url=http://www.nowtoronto.com/news/story.cfm?content=156808 | title=Talking bacK to the Empire | author=K'naan | publisher=''[[Now (magazine)|Now]]'' | location=Toronto | date=2007-02-01 | accessdate=2010-05-22 }}
 
==ReferencesNguồn==
{{Reflist|2}}