Khác biệt giữa các bản “Ernest Mandel”

n
n (→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:34.6864683)
n (→‎Sau Chiến tranh thế giới thứ hai: French spelling (Études))
Tại Bỉ, trong nửa thập niên sau của những năm 1960, Mandel chuyên tâm xây dựng các đảng phái chủ nghĩa xã hội cánh tả nhỏ trong vùng Flandern và Wallonien mà cuối cùng từ những đảng đó phân bộ Bỉ của ''Fourth International'' được tái thành lập. Trong những năm của thập niên 1960 Mandel chú tâm vào các đề tài cải cách cấu trúc chống tư bản chủ nghĩa, việc công nhân kiểm soát sản xuất và hoạt động cho một cấu trúc liên bang cho nước Bỉ, là nước chịu nhiều ảnh hưởng của mâu thuẫn giữa hai vùng Wallonie và Flandres (Đọc [[Xung đột Wallonie-Flandres]]). Ngoài ra từ [[1954]] cho đến [[1963]] Mandel là thành viên và chuyên gia cố vấn trong Ủy ban Nghiên cứu của Liên hiệp Công đoàn Bỉ FGTB (''Fédération Général du Travail Belgique'') và là người cộng tác tin cậy của [[André Renard]], người lãnh đạo công đoàn Wallonie được lòng dân và có nhiều ảnh hưởng. Cả hai người đã đóng vai trò quan trọng trong vụ tổng đình công ở Bỉ vào cuối [[1960]] đầu [[1961]] và trong phong trào công đoàn của Bỉ trong thời gian này.
 
Năm [[1962]] Mandel tiếp tục việc học đại học đã phải bỏ dỡ năm 1941 vì chiến tranh và vì nước Bỉ bị chiếm đóng. Ông tiếp tục học ngành kinh tế tại Bruxelles và Paris và đỗ bằng ''Licencié'' tại ''École Practique des Hautes EtudesÉtudes ''của trường [[Sorbonne|Đại học Sorbonne]] tại Paris năm [[1967]]. Mặc dù hoạt động chính trị trong nước và quốc tế rất tích cực nhưng ông vẫn tiếp tục nghiên cứu và đạt học vị phó tiến sĩ đầu năm [[1972]] tại trường [[Đại học Tự do Berlin]] (''Freie Universität Berlin'').
 
Trong những năm của thập niên 1960 Ernst Mandel cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trên trường quốc tế ngoài môi trường chung quanh đại học và Trosky mà trong đó các sách do ông viết đã góp phần quan trọng. Qua một lượng lớn sách và bài viết được xuất bản, seminar, các chuyến đi giảng bài và tranh luận công khai ông đã có nhiều ảnh hưởng đến phong trào sinh viên đang nở rộ.