Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

n
Bổ sung "Ủy ban Kiểm tra Trung ương" trong "Ban Chấp hành" của mục "Đảng Cộng sản Việt Nam"
n (cập nhật lãnh đạo)
n (Bổ sung "Ủy ban Kiểm tra Trung ương" trong "Ban Chấp hành" của mục "Đảng Cộng sản Việt Nam")
**[[Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam|Tổng Bí thư]] : [[Nguyễn Phú Trọng]]
**[[Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]: 19 ủy viên
**[[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Thường trực Ban Bí thư]]: [[Đinh Thế Huynh]]
***Thường trực Ban Bí thư: [[Đinh Thế Huynh]]; <br>[[Trần Quốc Vượng]] (tạm quyền trong thời gian ông [[Đinh Thế Huynh]] chữa bệnh)
**[[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy ban Kiểm tra Trung ương]]
***Chủ nhiệm: [[Trần Quốc Vượng]]
**[[Tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng bộ trực thuộc]]
***[[Quân ủy Trung ương (Việt Nam)|Quân ủy Trung ương]]: [[Nguyễn Phú Trọng]]