Thông tinSửa đổi

You don't know who I am, and You don't need to know (and you will never know :) )

Đóng gópSửa đổi

 Y Tạo mớiSửa đổi

Chỉ là để note lại đánh dấu, người ngoài "please never mind" :)

Bài viếtSửa đổi

 • Viết mới
 1. Quốc hội Việt Nam khóa III; 21 tháng 10, 2017 (2017-10-21)
 2. Quốc hội Việt Nam khóa VIII; 24 tháng 10, 2017 (2017-10-24)
 • Bản dịch
STT Bài Chủ đề Ngày
1 Cảnh hậu Danh đề Khác 18 tháng 8, 2017 (2017-08-18)
2 Eurovision Asia Song Contest Ca nhạc 13 tháng 10, 2017 (2017-10-13)
3 Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN Lập pháp 18 tháng 10, 2017 (2017-10-18)
4 Nội các Campuchia Hành pháp 6 tháng 11, 2017 (2017-11-06)
5 Nội các Singapore Hành pháp 7 tháng 11, 2017 (2017-11-07)
6 Nội các Lý Hiển Long thứ tư Hành pháp 7 tháng 11, 2017 (2017-11-07)
7 Nội các Lý Hiển Long thứ tư/Nội các Singapore hiện tại Hành pháp
8 Hội đồng Lập pháp Brunei Lập pháp 8 tháng 11, 2017 (2017-11-08)
9 Hội đồng Nghị viện châu Á Lập pháp 8 tháng 11, 2017 (2017-11-08)
10 Chính phủ Hàn Quốc Hành pháp 13 tháng 11, 2017 (2017-11-13)
11 Tòa án Syariah Tư pháp 13 tháng 11, 2017 (2017-11-13)
12 Chính phủ Philippines Hành pháp 17 tháng 11, 2017 (2017-11-17)
13 Viện dân biểu Philippines Lập pháp 18 tháng 11, 2017 (2017-11-18)
14 Hội đồng Quốc gia Liên bang UAE Lập pháp 20 tháng 11, 2017 (2017-11-20)
15 Nghị viện Bhutan Lập pháp 21 tháng 11, 2017 (2017-11-21)
16 Hội đồng Quốc gia (Bhutan) Lập pháp 22 tháng 11, 2017 (2017-11-22)
17 Chính trị Bhutan Chính trị 23 tháng 11, 2017 (2017-11-23)
18 Chính trị Indonesia Chính trị 24 tháng 11, 2017 (2017-11-24)
19 Ủy ban Bầu cử Quốc gia (Hàn Quốc) Bầu cử 28 tháng 11, 2017 (2017-11-28)
20 Quốc hội Afghanistan Lập pháp 29 tháng 11, 2017 (2017-11-29)
21 Tòa án Tối cao Indonesia Tư pháp 30 tháng 11, 2017 (2017-11-30)
22 Nghị viện Quốc gia (Timor-Leste) Lập pháp 9 tháng 12, 2017 (2017-12-09)
23 Quốc hội (Bhutan) Lập pháp 11 tháng 12, 2017 (2017-12-11)
24 Đại quân - Họa nên ái tình Phim truyền hình 4 tháng 3, 2018 (2018-03-04)
25 Ông chúa và chàng mai Phim điện ảnh 7 tháng 3, 2018 (2018-03-07)
26 Quý ngài Ánh dương Phim truyền hình 9 tháng 4, 2018 (2018-04-09)
27 Luật sư vô pháp Phim truyền hình 11 tháng 4, 2018 (2018-04-11)
28 Anh cũng là con người? Phim truyền hình 11 tháng 4, 2018 (2018-04-11)
29 Lang quân 100 ngày Phim truyền hình 3 tháng 9, 2018 (2018-09-03)
30 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa XIII Lập pháp 13 tháng 4, 2018 (2018-04-13)
31 Hoa lục đậu Phim truyền hình 11 tháng 4, 2019 (2019-04-11)
32 Hoa đảng: Sở mai mối Joseon Phim truyền hình 8 tháng 9, 2019 (2019-09-08)
33 Hạ cánh nơi anh Phim truyền hình 10 tháng 11, 2019 (2019-11-10)
34 Druk Gyalpo Chính trị 3 tháng 2, 2020 (2020-02-03)
35 Quân vương bất diệt Phim truyền hình 29 tháng 2, 2020 (2020-02-29)
36 Nội các Lý Hiển Long thứ năm Hành pháp 27 tháng 8, 2020 (2020-08-27)
37 Sông Đón Trăng Lên Phim truyền hình 13 tháng 2, 2021 (2021-02-13)
38 Triều Tiên Khu ma sư Phim truyền hình 17 tháng 2, 2021 (2021-02-17)
39 Hong Cheon Gi Phim truyền hình 19 tháng 9, 2021 (2021-09-19)
40 Luyến mộ Phim truyền hình 4 tháng 10, 2021 (2021-10-04)
41 Ngự sử và Jo-yi Phim truyền hình 19 tháng 10, 2021 (2021-10-19)
42 Viền đỏ trên tay áo Phim truyền hình 21 tháng 10, 2021 (2021-10-21)
43 Đoàn chủ tịch Kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Chính trị 21 tháng 10, 2021 (2021-10-21)

Bản mẫuSửa đổi

 1. Bản mẫu:Trang phục Việt Nam; 8 tháng 2, 2017 (2017-02-08)
 2. Bản mẫu:Nghị viện châu Á; 19 tháng 11, 2017 (2017-11-19)
 3. Bản mẫu:Chính trị Bhutan; 21 tháng 11, 2017 (2017-11-21)
 4. Bản mẫu:Chính trị Afghanistan; 29 tháng 11, 2017 (2017-11-29)
 5. Bản mẫu:Khối ASEAN
 6. Bản mẫu:Thứ tự chương trình TV; 9 tháng 4, 2018 (2018-04-09)
 7. Bản mẫu:Các bản mẫu phim truyền hình Total Variety Network; 9 tháng 4, 2018 (2018-04-09)
 8. Bản mẫu:Infobox Kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc; 13 tháng 4, 2018 (2018-04-13)
 9. Bản mẫu:Đảng Cộng sản Trung Quốc/meta/color; 13 tháng 4, 2018 (2018-04-13)
  Bản mẫu:Đảng Cộng sản Trung Quốc/meta/shortname
  Bản mẫu:Đảng Cộng sản Việt Nam/meta/color
  Bản mẫu:Đảng Cộng sản Việt Nam/meta/shortname

Một số Bổ sung (lớn)Sửa đổi

 1. Quốc hội Việt Nam (I->XIV)
 2. Vùng thủ đô Hà Nội
 3. Vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
 4. Việt Nam Quang Phục Hội
 5. Việt Nam Quang phục quân
 6. Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Trung Quốc); 3 tháng 4, 2018
 7. Bản mẫu:Chính trị Philippines; 17 tháng 11, 2017 (2017-11-17)
 8. Bản mẫu:Infobox song contest
 9. Bản mẫu:Thông tin nghị viện
 10. Bản mẫu:Các công trình thể thao ở Việt Nam

Bản mẫuSửa đổi

Bản nháp cá nhân: Thành viên:ACoD29/Bản nháp