Thông tinSửa đổi

You don't know who I am, and You don't need to know (and you will never know :) )

Đóng gópSửa đổi

 Y Tạo mớiSửa đổi

Chỉ là để note lại đánh dấu, người ngoài "please never mind" :)

Bài viếtSửa đổi

 • Viết mới
 1. Quốc hội Việt Nam khóa III; 21 tháng 10, 2017 (2017-10-21)
 2. Quốc hội Việt Nam khóa VIII; 24 tháng 10, 2017 (2017-10-24)
 • Bản dịch
STT Bài Chủ đề Ngày
1 Cảnh hậu Danh đề Thuật ngữ 18 tháng 8, 2017 (2017-08-18)
2 Eurovision Asia Song Contest Ca nhạc 13 tháng 10, 2017 (2017-10-13)
3 Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN Lập pháp 18 tháng 10, 2017 (2017-10-18)
4 Nội các Campuchia Hành pháp 6 tháng 11, 2017 (2017-11-06)
5 Nội các Singapore Hành pháp 7 tháng 11, 2017 (2017-11-07)
6 Nội các Lý Hiển Long thứ tư Hành pháp 7 tháng 11, 2017 (2017-11-07)
7 Nội các Lý Hiển Long thứ tư/Nội các Singapore hiện tại Hành pháp
8 Hội đồng Lập pháp Brunei Lập pháp 8 tháng 11, 2017 (2017-11-08)
9 Hội đồng Nghị viện châu Á Lập pháp 8 tháng 11, 2017 (2017-11-08)
10 Chính phủ Hàn Quốc Hành pháp 13 tháng 11, 2017 (2017-11-13)
11 Tòa án Syariah Tư pháp 13 tháng 11, 2017 (2017-11-13)
12 Chính phủ Philippines Hành pháp 17 tháng 11, 2017 (2017-11-17)
13 Viện dân biểu Philippines Lập pháp 18 tháng 11, 2017 (2017-11-18)
14 Hội đồng Quốc gia Liên bang UAE Lập pháp 20 tháng 11, 2017 (2017-11-20)
15 Nghị viện Bhutan Lập pháp 21 tháng 11, 2017 (2017-11-21)
16 Hội đồng Quốc gia (Bhutan) Lập pháp 22 tháng 11, 2017 (2017-11-22)
17 Chính trị Bhutan Chính trị 23 tháng 11, 2017 (2017-11-23)
18 Chính trị Indonesia Chính trị 24 tháng 11, 2017 (2017-11-24)
19 Ủy ban Bầu cử Quốc gia (Hàn Quốc) Bầu cử 28 tháng 11, 2017 (2017-11-28)
20 Quốc hội Afghanistan Lập pháp 29 tháng 11, 2017 (2017-11-29)
21 Tòa án Tối cao Indonesia Tư pháp 30 tháng 11, 2017 (2017-11-30)
22 Nghị viện Quốc gia (Timor-Leste) Lập pháp 9 tháng 12, 2017 (2017-12-09)
23 Quốc hội (Bhutan) Lập pháp 11 tháng 12, 2017 (2017-12-11)
24 Đại quân - Họa nên ái tình Phim truyền hình 4 tháng 3, 2018 (2018-03-04)
25 Ông chúa và chàng mai Phim điện ảnh 7 tháng 3, 2018 (2018-03-07)
26 Quý ngài Ánh dương Phim truyền hình 9 tháng 4, 2018 (2018-04-09)
27 Luật sư vô pháp Phim truyền hình 11 tháng 4, 2018 (2018-04-11)
28 Anh cũng là con người? Phim truyền hình 11 tháng 4, 2018 (2018-04-11)
29 Lang quân 100 ngày Phim truyền hình 3 tháng 9, 2018 (2018-09-03)
30 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa XIII Lập pháp 13 tháng 4, 2018 (2018-04-13)
31 Hoa lục đậu Phim truyền hình 11 tháng 4, 2019 (2019-04-11)
32 Hoa đảng: Sở mai mối Joseon Phim truyền hình 8 tháng 9, 2019 (2019-09-08)
33 Hạ cánh nơi anh Phim truyền hình 10 tháng 11, 2019 (2019-11-10)
34 Druk Gyalpo Chính trị 3 tháng 2, 2020 (2020-02-03)
35 Quân vương bất diệt Phim truyền hình 29 tháng 2, 2020 (2020-02-29)
36 Nội các Lý Hiển Long thứ năm Hành pháp 27 tháng 8, 2020 (2020-08-27)
37 Sông Đón Trăng Lên Phim truyền hình 13 tháng 2, 2021 (2021-02-13)
38 Triều Tiên Khu ma sư Phim truyền hình 17 tháng 2, 2021 (2021-02-17)
39 Hong Cheon Gi Phim truyền hình 19 tháng 9, 2021 (2021-09-19)
40 Luyến mộ Phim truyền hình 4 tháng 10, 2021 (2021-10-04)
41 Ngự sử và Jo-yi Phim truyền hình 19 tháng 10, 2021 (2021-10-19)
42 Viền đỏ trên tay áo Phim truyền hình 21 tháng 10, 2021 (2021-10-21)
43 Đoàn chủ tịch Kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Chính trị 21 tháng 10, 2021 (2021-10-21)
44 Tước hiệu và tôn xưng của nhà Triều Tiên Lịch sử 4 tháng 1, 2022

Bản mẫuSửa đổi

 1. Bản mẫu:Trang phục Việt Nam; 8 tháng 2, 2017 (2017-02-08)
 2. Bản mẫu:Nghị viện châu Á; 19 tháng 11, 2017 (2017-11-19)
 3. Bản mẫu:Chính trị Bhutan; 21 tháng 11, 2017 (2017-11-21)
 4. Bản mẫu:Chính trị Afghanistan; 29 tháng 11, 2017 (2017-11-29)
 5. Bản mẫu:Khối ASEAN
 6. Bản mẫu:Thứ tự chương trình TV; 9 tháng 4, 2018 (2018-04-09)
 7. Bản mẫu:Các bản mẫu phim truyền hình Total Variety Network; 9 tháng 4, 2018 (2018-04-09)
 8. Bản mẫu:Infobox Kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc; 13 tháng 4, 2018 (2018-04-13)
 9. Bản mẫu:Đảng Cộng sản Trung Quốc/meta/color; 13 tháng 4, 2018 (2018-04-13)
  Bản mẫu:Đảng Cộng sản Trung Quốc/meta/shortname
  Bản mẫu:Đảng Cộng sản Việt Nam/meta/color
  Bản mẫu:Đảng Cộng sản Việt Nam/meta/shortname

Một số Bổ sung (lớn)Sửa đổi

 1. Quốc hội Việt Nam (I->XIV)
 2. Vùng thủ đô Hà Nội
 3. Vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
 4. Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Trung Quốc); 3 tháng 4, 2018

Bản mẫuSửa đổi

Bản nháp cá nhân: Thành viên:ACoD29/Bản nháp