Thông tinSửa đổi

You don't know who I am, and You don't need to know (and you will never know :) )

Đóng gópSửa đổi

 Y Tạo mớiSửa đổi

Chỉ là để note lại đánh dấu, người ngoài "please never mind" :)

Bài viếtSửa đổi

 • Viết mới
 1. Quốc hội Việt Nam khóa III; 21 tháng 10 năm 2017 (2017-10-21)
 2. Quốc hội Việt Nam khóa VIII; 24 tháng 10 năm 2017 (2017-10-24)
 • Bản dịch
STT Bài Chủ đề Ngày
1 Cảnh hậu Danh đề Thuật ngữ 18 tháng 8 năm 2017 (2017-08-18)
2 Eurovision Asia Song Contest Ca nhạc 13 tháng 10 năm 2017 (2017-10-13)
3 Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN Lập pháp 18 tháng 10 năm 2017 (2017-10-18)
4 Nội các Campuchia Hành pháp 6 tháng 11 năm 2017 (2017-11-06)
5 Nội các Singapore Hành pháp 7 tháng 11 năm 2017 (2017-11-07)
6 Nội các Lý Hiển Long thứ tư Hành pháp 7 tháng 11 năm 2017 (2017-11-07)
7 Nội các Lý Hiển Long thứ tư/Nội các Singapore hiện tại Hành pháp
8 Hội đồng Lập pháp Brunei Lập pháp 8 tháng 11 năm 2017 (2017-11-08)
9 Hội đồng Nghị viện châu Á Lập pháp 8 tháng 11 năm 2017 (2017-11-08)
10 Chính phủ Hàn Quốc Hành pháp 13 tháng 11 năm 2017 (2017-11-13)
11 Tòa án Syariah Tư pháp 13 tháng 11 năm 2017 (2017-11-13)
12 Chính phủ Philippines Hành pháp 17 tháng 11 năm 2017 (2017-11-17)
13 Viện dân biểu Philippines Lập pháp 18 tháng 11 năm 2017 (2017-11-18)
14 Hội đồng Quốc gia Liên bang UAE Lập pháp 20 tháng 11 năm 2017 (2017-11-20)
15 Nghị viện Bhutan Lập pháp 21 tháng 11 năm 2017 (2017-11-21)
16 Hội đồng Quốc gia (Bhutan) Lập pháp 22 tháng 11 năm 2017 (2017-11-22)
17 Chính trị Bhutan Chính trị 23 tháng 11 năm 2017 (2017-11-23)
18 Chính trị Indonesia Chính trị 24 tháng 11 năm 2017 (2017-11-24)
19 Ủy ban Bầu cử Quốc gia (Hàn Quốc) Bầu cử 28 tháng 11 năm 2017 (2017-11-28)
20 Quốc hội Afghanistan Lập pháp 29 tháng 11 năm 2017 (2017-11-29)
21 Tòa án Tối cao Indonesia Tư pháp 30 tháng 11 năm 2017 (2017-11-30)
22 Nghị viện Quốc gia (Timor-Leste) Lập pháp 9 tháng 12 năm 2017 (2017-12-09)
23 Quốc hội (Bhutan) Lập pháp 11 tháng 12 năm 2017 (2017-12-11)
24 Đại quân - Họa nên ái tình Phim truyền hình 4 tháng 3 năm 2018 (2018-03-04)
25 Ông chúa và chàng mai Phim điện ảnh 7 tháng 3 năm 2018 (2018-03-07)
26 Quý ngài Ánh dương Phim truyền hình 9 tháng 4 năm 2018 (2018-04-09)
27 Luật sư vô pháp Phim truyền hình 11 tháng 4 năm 2018 (2018-04-11)
28 Anh cũng là con người? Phim truyền hình 11 tháng 4 năm 2018 (2018-04-11)
29 Lang quân 100 ngày Phim truyền hình 3 tháng 9 năm 2018 (2018-09-03)
30 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa XIII Lập pháp 13 tháng 4 năm 2018 (2018-04-13)
31 Hoa lục đậu Phim truyền hình 11 tháng 4 năm 2019 (2019-04-11)
32 Hoa đảng: Sở mai mối Joseon Phim truyền hình 8 tháng 9 năm 2019 (2019-09-08)
33 Hạ cánh nơi anh Phim truyền hình 10 tháng 11 năm 2019 (2019-11-10)
34 Druk Gyalpo Chính trị 3 tháng 2 năm 2020 (2020-02-03)
35 Quân vương bất diệt Phim truyền hình 29 tháng 2 năm 2020 (2020-02-29)
36 Nội các Lý Hiển Long thứ năm Hành pháp 27 tháng 8 năm 2020 (2020-08-27)
37 Sông Đón Trăng Lên Phim truyền hình 13 tháng 2 năm 2021 (2021-02-13)
38 Triều Tiên Khu ma sư Phim truyền hình 17 tháng 2 năm 2021 (2021-02-17)
39 Hong Cheon Gi Phim truyền hình 19 tháng 9 năm 2021 (2021-09-19)
40 Luyến mộ Phim truyền hình 4 tháng 10 năm 2021 (2021-10-04)
41 Ngự sử và Jo-yi Phim truyền hình 19 tháng 10 năm 2021 (2021-10-19)
42 Viền đỏ trên tay áo Phim truyền hình 21 tháng 10 năm 2021 (2021-10-21)
43 Đoàn chủ tịch Kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Chính trị 21 tháng 10 năm 2021 (2021-10-21)
44 Tước hiệu và tôn xưng của nhà Triều Tiên Lịch sử 4 tháng 1, 2022
45 Cấm hôn lệnh Phim truyền hình 20 tháng 11, 2022
46 Thanh xuân nguyệt đàm Phim truyền hình 26 tháng 1, 2023

Bản mẫuSửa đổi

 1. Bản mẫu:Trang phục Việt Nam; 8 tháng 2 năm 2017 (2017-02-08)
 2. Bản mẫu:Nghị viện châu Á; 19 tháng 11 năm 2017 (2017-11-19)
 3. Bản mẫu:Chính trị Bhutan; 21 tháng 11 năm 2017 (2017-11-21)
 4. Bản mẫu:Chính trị Afghanistan; 29 tháng 11 năm 2017 (2017-11-29)
 5. Bản mẫu:Khối ASEAN
 6. Bản mẫu:Thứ tự chương trình TV; 9 tháng 4 năm 2018 (2018-04-09)
 7. Bản mẫu:Các bản mẫu phim truyền hình Total Variety Network; 9 tháng 4 năm 2018 (2018-04-09)
 8. Bản mẫu:Infobox Kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc; 13 tháng 4 năm 2018 (2018-04-13)
 9. Bản mẫu:Đảng Cộng sản Trung Quốc/meta/color; 13 tháng 4 năm 2018 (2018-04-13)
  Bản mẫu:Đảng Cộng sản Trung Quốc/meta/shortname
  Bản mẫu:Đảng Cộng sản Việt Nam/meta/color
  Bản mẫu:Đảng Cộng sản Việt Nam/meta/shortname

Một số Bổ sung (lớn)Sửa đổi

 1. Quốc hội Việt Nam (I->XIV)
 2. Vùng thủ đô Hà Nội
 3. Vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
 4. Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Trung Quốc); 3 tháng 4, 2018

Bản mẫuSửa đổi

Bản nháp cá nhân: Thành viên:ACoD29/Bản nháp

vi. wikipedia. org/wiki/Đặc_biệt:Tải_lên