Khác biệt giữa các bản “PSR B1257+12”

Sơ khai thiên văn học
(Trang mới: “{{Starbox begin | name = PSR B1257+12 }} {{Starbox observe | epoch = J2000.0 | constell = Virgo | ra = {{RA|13|00|01}} | dec = {{DEC…”)
 
(Sơ khai thiên văn học)
 
==Chú thích==
{{reflist}}{{Sơ khai thiên văn học}}