Lưu: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6
Palm tree symbol.svg Thành viên này hiện đang đi nghỉ hè.
Vì thế các thảo luận của bạn có thể sẽ không được trả lời sớm.
Transparent.png
Wikipedia:Quyền tác giả

Wikidata weekly summary #419Sửa đổi

Tech News: 2020-24Sửa đổi

21:12, ngày 8 tháng 6 năm 2020 (UTC)

This Month in Education: May 2020Sửa đổi

This Month in Education

Volume 9 • Issue 5 • May 2020


ContentsHeadlinesSubscribe


In This Issuse

About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: Romaine 16:39, ngày 10 tháng 6 năm 2020 (UTC)

This Month in GLAM: May 2020Sửa đổi

Headlines
 • Armenia report: Edit-a-thon dedicated to International Museum Day
 • Colombia report: A #1Lib1Ref to close the gender gap
 • Côte d'Ivoire report: #1Lib1Ref 2020 from 26 to 28 May in Côte d'Ivoire
 • France report: WikiArchives; IMD 2020: Cross-Chapter Collaboration
 • Indonesia report: Wikisource Competition 2020 recap; International Museum Day 2020
 • Italy report: New collaborations and contents!
 • Netherlands report: Analysis of Dutch GLAM-Wiki projects in relation to the Dutch Digital Heritage Reference Architecture, Content donation from Utrecht Archives, Detecting Wikipedia articles strongly based on single library collections and Collection highlights of the KB
 • Sweden report: Free music on Wikipedia; NHB webinars; Wikipedia in libraries – Projekt HBTQI
 • Switzerland report: International Museum Day 2020
 • UK report: Japanese art
 • USA report: Workshops & COVID-19 Symposium
 • Special story: Content partnership category - your help is needed
 • WMF GLAM report: GLAM metadata standards and Wikimedia projects
 • Calendar: June's GLAM events
Read this edition in fullSingle-page

To assist with preparing the newsletter, please visit the newsroom. Past editions may be viewed here.

About This Month in GLAM · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · Romaine 17:21, ngày 10 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #420Sửa đổi

Tech News: 2020-25Sửa đổi

21:38, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Thư mời tham gia các biểu quyếtSửa đổi

Chào bạn, bạn khỏe không? Hiện nay có 2 biểu quyết ở Wikipedia. Trong đó biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi Quy chế biểu quyết có tính quan trọng, ảnh hưởng đến cách hoạt động của dự án, mong bạn bớt chút thời gian để tham gia và nêu quan điểm của bạn.

Tôi mong muốn lắng nghe ý kiến và quan điểm của bạn về các biểu quyết trên. Chúc bạn sức khỏe và nhiều niềm vui khi tham gia đóng góp tại Wikipedia. AlphamaBot2 (thảo luận) 23:38, ngày 16 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Editing news 2020 #2Sửa đổi

20:29, ngày 17 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #421Sửa đổi

Tech News: 2020-26Sửa đổi

18:49, ngày 22 tháng 6 năm 2020 (UTC)

This Month in Education: June 2020Sửa đổi

This Month in Education

Volume 9 • Issue 6 • June 2020


ContentsHeadlinesSubscribe


In This Issuse

About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: Romaine 03:54, ngày 24 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Nieuwsbrief 93 Wikimedia NederlandSửa đổi

The Signpost: 28 June 2020Sửa đổi

Wikidata weekly summary #422Sửa đổi

Tech News: 2020-27Sửa đổi

16:31, ngày 29 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #423Sửa đổi

Tech News: 2020-28Sửa đổi

20:18, ngày 6 tháng 7 năm 2020 (UTC)