Lưu: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6
Palm tree symbol.svg Thành viên này hiện đang đi nghỉ hè.
Vì thế các thảo luận của bạn có thể sẽ không được trả lời sớm.
Transparent.png
Wikipedia:Quyền tác giả

Wikidata weekly summary #419Sửa đổi

Tech News: 2020-24Sửa đổi

21:12, ngày 8 tháng 6 năm 2020 (UTC)

This Month in Education: May 2020Sửa đổi

This Month in Education

Volume 9 • Issue 5 • May 2020


ContentsHeadlinesSubscribe


In This Issuse

About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: Romaine 16:39, ngày 10 tháng 6 năm 2020 (UTC)[]

This Month in GLAM: May 2020Sửa đổi

Headlines
 • Armenia report: Edit-a-thon dedicated to International Museum Day
 • Colombia report: A #1Lib1Ref to close the gender gap
 • Côte d'Ivoire report: #1Lib1Ref 2020 from 26 to 28 May in Côte d'Ivoire
 • France report: WikiArchives; IMD 2020: Cross-Chapter Collaboration
 • Indonesia report: Wikisource Competition 2020 recap; International Museum Day 2020
 • Italy report: New collaborations and contents!
 • Netherlands report: Analysis of Dutch GLAM-Wiki projects in relation to the Dutch Digital Heritage Reference Architecture, Content donation from Utrecht Archives, Detecting Wikipedia articles strongly based on single library collections and Collection highlights of the KB
 • Sweden report: Free music on Wikipedia; NHB webinars; Wikipedia in libraries – Projekt HBTQI
 • Switzerland report: International Museum Day 2020
 • UK report: Japanese art
 • USA report: Workshops & COVID-19 Symposium
 • Special story: Content partnership category - your help is needed
 • WMF GLAM report: GLAM metadata standards and Wikimedia projects
 • Calendar: June's GLAM events
Read this edition in fullSingle-page

To assist with preparing the newsletter, please visit the newsroom. Past editions may be viewed here.

About This Month in GLAM · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · Romaine 17:21, ngày 10 tháng 6 năm 2020 (UTC)[]

Wikidata weekly summary #420Sửa đổi

Tech News: 2020-25Sửa đổi

21:38, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Thư mời tham gia các biểu quyếtSửa đổi

Chào bạn, bạn khỏe không? Hiện nay có 2 biểu quyết ở Wikipedia. Trong đó biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi Quy chế biểu quyết có tính quan trọng, ảnh hưởng đến cách hoạt động của dự án, mong bạn bớt chút thời gian để tham gia và nêu quan điểm của bạn.

Tôi mong muốn lắng nghe ý kiến và quan điểm của bạn về các biểu quyết trên. Chúc bạn sức khỏe và nhiều niềm vui khi tham gia đóng góp tại Wikipedia. AlphamaBot2 (thảo luận) 23:38, ngày 16 tháng 6 năm 2020 (UTC)[]

Editing news 2020 #2Sửa đổi

20:29, ngày 17 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #421Sửa đổi

Tech News: 2020-26Sửa đổi

18:49, ngày 22 tháng 6 năm 2020 (UTC)

This Month in Education: June 2020Sửa đổi

This Month in Education

Volume 9 • Issue 6 • June 2020


ContentsHeadlinesSubscribe


In This Issuse

About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: Romaine 03:54, ngày 24 tháng 6 năm 2020 (UTC)[]

Nieuwsbrief 93 Wikimedia NederlandSửa đổi

The Signpost: 28 June 2020Sửa đổi

Wikidata weekly summary #422Sửa đổi

Tech News: 2020-27Sửa đổi

16:31, ngày 29 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #423Sửa đổi

Tech News: 2020-28Sửa đổi

20:18, ngày 6 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Editing news 2020 #3Sửa đổi

12:48, ngày 9 tháng 7 năm 2020 (UTC)

This Month in GLAM: June 2020Sửa đổi

Headlines
Read this edition in fullSingle-page

To assist with preparing the newsletter, please visit the newsroom. Past editions may be viewed here.

About This Month in GLAM · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · Romaine 15:57, ngày 10 tháng 7 năm 2020 (UTC)[]

Wikidata weekly summary #424Sửa đổi

Tech News: 2020-29Sửa đổi

16:30, ngày 13 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #425Sửa đổi

Tech News: 2020-30Sửa đổi

19:12, ngày 20 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Thư mời tham gia biểu quyết nhân sựSửa đổi

Chào bạn, Wikipedia Tiếng Việt hiện nay đã có hơn 1.2 triệu bài vì vậy cần thiết phải có đội ngũ nhân sự mới để quản lý nội dung cũng như đánh giá lại năng lực các BQV cũ. Mời bạn tham gia các biểu quyết tại:

Trân trọng! Alphama (thảo luận · đóng góp)

Tech News: 2020-31Sửa đổi

13:53, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #426Sửa đổi

Nieuwsbrief 94 Wikimedia NederlandSửa đổi

The Signpost: 2 August 2020Sửa đổi

Wikidata weekly summary #427Sửa đổi

Tech News: 2020-32Sửa đổi

15:43, ngày 3 tháng 8 năm 2020 (UTC)

This Month in Education: July 2020Sửa đổi

This Month in Education

Volume 9 • Issue 7 • July 2020


ContentsHeadlinesSubscribe


In This Issuse
About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: Romaine 05:27, ngày 5 tháng 8 năm 2020 (UTC)[]

Wikidata weekly summary #428Sửa đổi

Tech News: 2020-33Sửa đổi

16:06, ngày 10 tháng 8 năm 2020 (UTC)

This Month in GLAM: July 2020Sửa đổi

Headlines
Read this edition in fullSingle-page

To assist with preparing the newsletter, please visit the newsroom. Past editions may be viewed here.

About This Month in GLAM · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · Romaine 05:40, ngày 12 tháng 8 năm 2020 (UTC)[]

Wikidata weekly summary #429Sửa đổi

Tech News: 2020-34Sửa đổi

20:41, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (UTC)

This Month in Education: August 2020Sửa đổi

This Month in Education

Volume 9 • Issue 8 • August 2020


ContentsHeadlinesSubscribe


In This Issuse
About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: Romaine 13:33, ngày 23 tháng 8 năm 2020 (UTC)[]

Wikidata weekly summary #430Sửa đổi

Tech News: 2020-35Sửa đổi

17:59, ngày 24 tháng 8 năm 2020 (UTC)

The Signpost: 30 August 2020Sửa đổi

Wikidata weekly summary #431Sửa đổi

Editing news 2020 #4Sửa đổi

15:11, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-36Sửa đổi

20:10, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viênSửa đổi

Chào bạn, trân trọng mời bạn tham gia biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên ở:

Một số lưu ý:

Mọi ý kiến của bạn đều được chào mừng và là 1 nội dung quý giá để phát triển dự án Wikipedia Tiếng Việt.Trân trọng!

Liên hệ nếu có thắc mắc: Alphama (thảo luận · đóng góp), Bot thay mặt: AlphamaBot (thảo luận) 22:20, ngày 3 tháng 9 năm 2020 (UTC)[]

Wikidata weekly summary #432Sửa đổi

Tech News: 2020-37Sửa đổi

15:59, ngày 7 tháng 9 năm 2020 (UTC)

This Month in GLAM: August 2020Sửa đổi

Headlines
 • Albania report: Wikivoyage edit-a-thon - Editing Albania and Kosovo’s travel destinations
 • Brazil report: Open innovation and dissemination activities: wrapping up great achievements on a major GLAM in Brazil
 • Czech Republic report: First Prague Wiki Editathon held in Prague
 • Estonia report: Virtual exhibition about Polish-Estonian relations. Rephotography and cultural heritage
 • Germany report: KulTour in Swabia and 8000 documents new online
 • India report: Utilising Occasion for Content donation: A story
 • Netherlands report: WMIN & WMNL collaboration & Japanese propaganda films
 • Serbia report: Enriching Wiki projects in different ways
 • Sweden report: Free music and new recordings of songs in the public domain; Autumn in the libraries; Yes, you can hack the heritage this year – online!
 • Uganda report: Participating in the African Librarians Week (24-30 May 2020)
 • UK report: Spanish metal and ...
 • USA report: Wiknic & Black Artists Matter & Respect Her Crank
 • WMF GLAM report: Wikipedia Library, new WikiCite grant programs, and GLAM office hours
 • Calendar: September's GLAM events
Read this edition in fullSingle-page

To assist with preparing the newsletter, please visit the newsroom. Past editions may be viewed here.

About This Month in GLAM · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · Romaine 21:10, ngày 11 tháng 9 năm 2020 (UTC)[]

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyếtSửa đổi

Chào bạn, trân trọng mời bạn tham gia một số biểu quyết:

Một số lưu ý:

 • Bạn tham khảo quy định Wikipedia:Biểu quyết để xem cách thức bầu và xem bạn đã hợp lệ bầu cử bỏ phiếu hay chưa. Nếu chưa, bạn được hoan nghênh nêu ý kiến ở phần Ý kiến.
 • Nếu bạn không muốn nhận thư mời này, xin xóa tên ở Thành viên:Alphama/Danh sách thư mời.

Mọi ý kiến của bạn đều được chào mừng và là 1 nội dung quý giá để phát triển dự án Wikipedia Tiếng Việt. Trân trọng!

Liên hệ nếu có thắc mắc: Alphama (thảo luận · đóng góp), Bot thay mặt: AlphamaBot (thảo luận) 05:56, ngày 13 tháng 9 năm 2020 (UTC)[]

Wikidata weekly summary #433Sửa đổi

Tech News: 2020-38Sửa đổi

16:19, ngày 14 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Nieuwsbrief 95 Wikimedia NederlandSửa đổi

Wikidata weekly summary #434Sửa đổi

Tech News: 2020-39Sửa đổi

21:27, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)

This Month in Education: September 2020Sửa đổi

This Month in Education

Volume 9 • Issue 9 • September 2020


ContentsHeadlinesSubscribe


In This Issuse

About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: Romaine 12:49, ngày 23 tháng 9 năm 2020 (UTC)[]

The Signpost: 27 September 2020Sửa đổi

News, reports and features from the English Wikipedia's weekly journal about Wikipedia and Wikimedia
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 23:29, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #435Sửa đổi

Tech News: 2020-40Sửa đổi

21:24, ngày 28 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #436Sửa đổi

Tech News: 2020-41Sửa đổi

16:24, ngày 5 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-42Sửa đổi

15:24, ngày 12 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #437Sửa đổi

This Month in GLAM: September 2020Sửa đổi

Headlines
 • Brazil report: Wikidata birthday celebrations, Wiki Loves Monuments, new partnerships and more!
 • Colombia report: GLAM and virtual education
 • France report: AAF training course; Workshops in Strasbourg; European Heritage Days: Rennes; Wiki Loves Monuments
 • Germany report: Ahoy! Wikipedians set sail to document the reality of modern seafaring
 • Indonesia report: New GLAM partnerships on data donation; Commons structured data edit-a-thon
 • Norway report: Students taking on GLAM Wiki women in red
 • Sweden report: Musikverket: more folk music and photos; Hack for Heritage 2020; Wiki Loves Monuments; Wikipedia in the libraries; Digital Book Fair on Wikipedia
 • UK report: National Lottery; Khalili Collections
 • USA report: Virtual events MetFashion, 19SuffrageStories, WikiCari Festival and more
 • Open Access report: New publication about access to digitised cultural heritage
 • WMF GLAM report: Launching Wikisource Pagelist Widget
 • Calendar: ctober's GLAM events
Read this edition in fullSingle-page

To assist with preparing the newsletter, please visit the newsroom. Past editions may be viewed here.

About This Month in GLAM · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · Romaine 02:44, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (UTC)[]

Wikidata weekly summary #438Sửa đổi

Tech News: 2020-43Sửa đổi

16:31, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

This Month in Education: October 2020Sửa đổi

This Month in Education

Volume 9 • Issue 10 • October 2020


ContentsHeadlinesSubscribe


In This Issuse

About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: Romaine 12:59, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)[]

This Month in Education: October 2020Sửa đổi

This Month in Education

Volume 9 • Issue 10 • October 2020


ContentsHeadlinesSubscribe


In This Issuse

About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: Romaine 17:03, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)[]

Wikidata weekly summary #439Sửa đổi

Tech News: 2020-44Sửa đổi

17:38, ngày 26 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Nieuwsbrief 96 Wikimedia NederlandSửa đổi

Tech News: 2020-45Sửa đổi

16:09, ngày 2 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #440Sửa đổi

Wikidata weekly summary #441Sửa đổi

Tech News: 2020-46Sửa đổi

15:50, ngày 9 tháng 11 năm 2020 (UTC)

This Month in GLAM: October 2020Sửa đổi

Headlines
 • AfLIA Wikipedia in African Libraries report: Wikipedia in African Libraries Project
 • Brazil report: Abre-te Código hackathon, Wikidata related events and news from our partners
 • Finland report: Postponed Hack4FI GLAM hackathon turned into an online global Hack4OpenGLAM
 • France report: Partnership with BNU Strasbourg
 • Germany report: Coding da Vinci cultural data hackathon heads to Lower Saxony
 • India report: Mapping GLAM in Maharashtra, India
 • Indonesia report: Bulan Sejarah Indonesia 2.0; Structured data edit-a-thon; Proofreading mini contest
 • Netherlands report: National History Month: East to West, Dutch libraries and Wikipedia
 • New Zealand report: West Coast Wikipedian at Large
 • Norway report: The Sámi Languages on wiki
 • Serbia report: Many activities are in our way
 • Sweden report: Librarians learn about Wikidata; More Swedish literature on Wikidata; Online Edit-a-thon Dalarna; Applications to the Swedish Innovation Agency; Kulturhistoria som gymnasiearbete; Librarians and Projekt HBTQI; GLAM Statistical Tool
 • UK report: Enamels of the World
 • USA report: American Archive of Public Broadcasting; Smithsonian Women in Finance Edit-a-thon; Black Lunch Table; San Diego/October 2020; WikiWednesday Salon
 • Calendar: November's GLAM events
Read this edition in fullSingle-page

To assist with preparing the newsletter, please visit the newsroom. Past editions may be viewed here.

About This Month in GLAM · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · Romaine 22:36, ngày 11 tháng 11 năm 2020 (UTC)[]

Tech News: 2020-47Sửa đổi

15:37, ngày 16 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #442Sửa đổi

Nieuwsbrief 97 Wikimedia NederlandSửa đổi