Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ lập trình bậc cao”

n
 
 
Ngôn ngữ bậc cao đầu tiên được xây dựng vào năm 19571956 là ngôn ngữ FORTRAN. Ngày nay có rất nhiều các ngôn ngữ lập trình bậc cao như PASCAL, C, C++, Visual Basic, Foxpro...
 
==Các đặc tính==