Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội đồng nhân dân”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Riêng Hội đồng nhân dân các thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn sẽ không bị bỏ do các đơn vị này được coi là có đặc thù riêng, có tính độc lập tương đối cao.
 
==Xem thêm==
*[[Danh sách Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Việt Nam nhiệm kì 2016-2021]]
 
==Ghi chú==