Khác biệt giữa các bản “Chia hết”

n
n (Đã lùi lại sửa đổi của 113.161.90.144 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
b) Nếu c|a, b|a và ƯCLN(b, c)=1 thì bc|a<sup>2</sup>.
 
c) Nếu c|ab và ƯCLN(b,c)=1 thì c|a.
 
d) Trong n số nguyên liên tiếp có một và chỉ một số chia hết cho n (n≥1).