Khác biệt giữa các bản “Thế giới phương Đông”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
[[File:Eastern World.PNG|nhỏ|350px|Thế giới phương Đông]]
{{cần biên tập}}
{{chú thích trong bài}}
[[File:Eastern World.PNG|nhỏ|350px|Thế giới phương Đông]]
 
'''Thế giới phương Đông''' bao gồm các nền văn minh, các phong tục tập quán, văn hóa, tín ngưỡng của những người chỉ chung [[châu Á]]. Chủ yếu các nền văn minh [[Trung Hoa]] cổ, [[Ấn Độ]] cổ, [[Ba Tư]] cổ..
 
Người phương đông chú trọng phía trong bản thân, thầm kín chịu đựng{{fact}}. Những nét này đều mang đậm tính cách của các vùng, địa hình được trải dài phức tạp núi non hiểm trở, khiến những người xưa khó gần nhau về giao tiếp. Tôn giáo chủ yếu: [[Ấn Độ giáo]], [[Hồi giáo]], [[Phật giáo]], [[Nho giáo]], [[Lão giáo]] v.v. pha trộn lẫn nhau đưa ra những tinh túy nhất cho nhân loại{{fact}}. Người phương Tây vẫn còn chưa thể khám phá những bi ẩn trên như các nhà sư ngồi [[thiền]] để lại [[nhục thân]], hay xá-lị, khi viên tịch hàng trăm năm mà vẫn chưa có thay đổi về thân thể; các bậc [[chân nhân]] sống hàng trăm năm trong các hang núi vùng [[Himalaya]].
 
== Kinh dịch trong vật lý ==
[[Kinh dịch]] được xem là tổng hòa của các khoa học, mọi thứ trong vật chất tinh thần đều vận hành theo [[ngũ hành]], [[bát quái]]{{fact}}. Quan điểm của người Trung Hoa trước [[Công nguyên]], vẫn tồn tại cho tới hiện nay{{fact}}. Trong [[khoa học máy tính]] hệ nhị phân được qui định là số 0 và số 1; bản mạch trong phép toán [[đại số Boole]], [[Alan Turing]], [[John von Neumann]] theo mạch [[lôgic]] bóng nào tắt là âm, bóng nào sáng là dương tương ứng 0, 1. Cũng giống như trong kinh dịch là có âm và có dương vạn vật biến động, một [[bit]] cũng làm cho toàn hệ thống biến động, không thể thiếu nó.
 
== Kinh dịch trong sinh học ==
Theo [[Định luật Mendel]] của nhà sinh học [[Gregor Mendel]] (1822-1884) người [[Áo]] đưa ra trên dòng đậu [[Hà Lan]]. Lai F1 lai thuần chủng bố thì đồng tính, lai F2 phát hiện ra [[quy luật phân li]] tình trạng trung gian, kiểu hình là 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn. Định luật phân li độc lập, làm xuất hiện những kiểu hình khác P. Môn Kinh dịch được giải thích trong trường hợp này là hai cá thể hợp lại đồng tính{{fact}}. Kết hợp các các thể con lại lần nữa thì xuất hiện sự phân li theo kiểu hình. Trong Kinh dịch quy định, [[vô cực]] sinh [[thái cực]], thái cực sinh [[lưỡng nghi]], lưỡng nghi sinh [[tứ tượng]], tứ tượng sinh [[bát quái]]. Định luật đồng tính F2 đã thể hiện như tứ tượng{{fact}}.
 
== Các nền văn minh Phương đông ==
67.106

lần sửa đổi