Khác biệt giữa các bản “Trùng đế giày”

*[https://www.youtube.com/watch?v=zbz3a7ErG_c Video trên YouTube thể hiện chuyển động của trùng đế giày]
*[https://www.youtube.com/watch?v=W1kbhBxcyp8 Video trên YouTube thể hiện trùng đế giày di chuyển và bị tiêu hóa bên trong vi khuẩn Amoeba]
*[https://www.youtube.com/watch?v=yiA-rHx0xGI Video trên YouTube thể hiện trùng đế giày sinh sản vô tính bằng cách phân đôi]
*[http://www.metamicrobe.com/''Paramecium''/ ''Paramecium tetraurelia'' brief facts, modes of reproduction]
 
24.689

lần sửa đổi