Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Thái độ trung lập”

 
^^ [[Thành viên:Lê Harusada|Lê Harusada]] 14:16, 12 tháng 9 2006 (UTC)
::Ý kiến dùng một hình ảnh ít gây shock của Lê Harusada rất hay. Lê Harusada nên bắt đầu sửa đổi cái tiêu bản đó; và trong khi sửa đổi có thể viết lại với văn một văn phong mang ít hình thức "cấm" hơn. Tất cả mọi việc đều cần một người bắt đầu; vì Lê Harusada quan tâm đến đề tài về bảng "Thiếu Thái độ Trung lập" thì Lê Harusada nên bắt đầu sửa đổi nó. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 18:20, 12 tháng 9 2006 (UTC)
59.677

lần sửa đổi