Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Triều Tiên Thuần Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{Infobox royalty
|name =Triều Tiên Thuần Tông <br/> 朝鮮純宗
|title =[[Vua]] [[Triều Tiên]]
|image =Emperor Sunjong.jpg
[[Tập tin:Korean Emperor Kojong and Crown Prince Yi Wang.jpg|thumb]]
 
Ông là con trai thứ tư của [[Triều Tiên Cao Tông]], ông kế vị từ năm 1907 đến năm 1910, trị 3 năm 40 ngày. Sau khi mất, ông được truy [[miếu hiệu]] là [[Thuần Tông]], thụy hiệu là 文溫武寧敦仁誠敬皇帝陛下 (Văn Ôn Vũ Ninh Đôn Nhân Thành Kính hoàng đế bệ hạ). Ông lên ngôi sau khi Triều Tiên Cao Tông nhường ngôi vị, nhưng ông làm vua chỉ 3 năm thì bị Nhật Bản ép phải ký [[Nhật Hàn Tịnh Hợp điều ước]] (còn gọi là [[Điều ước Annexation]]) mà người Hàn Quốc ngày nay coi cái hiệp ước năm 1910 đó là "quốc sỉ".
[[Tập tin: Sunjong of the Korean Empire.jpg|220px|thumb]]
[[Tập tin:Sunjong of the Korean Empire 02.jpg|250px|thumb]]