Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Văn Sinh (chính khách)”

Không có tóm lược sửa đổi
| nơi chết =
| chức vụ = Chủ tịch [[Ủy ban nhân dân tỉnh Việt Nam|Ủy ban nhân dân tỉnh]] [[Thái Bình]]
| bắt đầu = [[tháng một|tháng 1]] năm [[2011]]
| kết thúc = [[tháng 2]] năm [[2015]]
| tiền nhiệm = [[Nguyễn Hạnh Phúc]]
| kế nhiệm = đương[[Nguyễn nhiệmHồng Diên]]
| địa hạt = [[Thái Bình]]
| phó chức vụ =