Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Văn Sinh (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
 
| chức vụ 5 = Chủ tịch [[Hội đồng nhân dân]] [[tỉnh Thái Bình]]
| bắt đầu 5 = 6/3/2015
| kết thúc 5 = 31/12/2015
| tiền nhiệm 5 = [[Nguyễn Hồng Diên]]
| kế nhiệm 5 = [[Đặng Trọng Thăng]]
| địa hạt 5 = [[Tỉnh Thái Bình]]
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
 
| đa số =
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
Tháng 3/2015, ông được phê chuẩn giữ chức Bí thư tỉnh ủy Thái Bình<ref>{{Chú thích web|url = http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/To_chuc-Can_bo/740996/ong-pham-van-sinh-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-thai-binh|title = Bổ nhiệm bí thư}}</ref>
 
Sáng ngày 6 tháng 3 năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp bất thường miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông [[Nguyễn Hồng Diên]], ông Phạm Văn Sinh được bầu làm Chủ tịch mới của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình.<ref>{{chú thích web |url =http://thaibinhtv.vn/tin-tuc/ky-hop-bat-thuong-hdnd-tinh-thai-binh-khoa-xv-22443.html |tiêu đề =Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Thái Bình khóa XV |author =Duy Huy |ngày =2015-06-03 |nhà xuất bản =TV Thái Bình |ngày truy cập =2017-10-20 |ngôn ngữ = |archiveurl = |ngày lưu trữ = 2017-10-20}}</ref>
 
Chỉ 9 tháng sau, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp lần thứ 11 (phiên họp thứ hai) kết thúc ngày 31/12/2015 đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Văn Sinh theo nguyện vọng cá nhân.<ref>{{chú thích web |url =http://www.baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/201601/ong-dang-trong-thang-lam-chu-tich-hdnd-tinh-thai-binh-2654646/index.htm |tiêu đề =Ông Đặng Trọng Thăng làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình |author =PV |ngày = |nhà xuất bản =Báo Tài nguyên môi trường |ngày truy cập =2017-10-20 |ngôn ngữ = |archiveurl = |ngày lưu trữ = 2017-10-20}}</ref>
==Tham khảo==
{{tham khảo}}