Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Zona (bệnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Y khoa chính thức thì người ta chỉ gọi zona thôi, không ai gọi giời leo cả. Vậy tôi sẽ đổi tên bài này [[Thành viên:Llevanloc|Llevanloc]] ([[Thảo luận Thành viên:Llevanloc|thảo luận]]) 07:33, ngày 30 tháng 1 năm 2010 (UTC)
:Tôi đồng ý. Tuy nhiên, ta cần có sự đồng thuận trước khi tự tiện giời đổi.--[[Thành viên:Ti2008|Meiji-tenno]] <small>([[Thảo luận Thành viên:Ti2008|Thảo luận]], [[Đặc biệt:Đóng góp/Ti2008|đóng góp]])</small> 07:39, ngày 30 tháng 1 năm 2010 (UTC)
Có bạn cho là giời leo là do côn-trùng gây ra nhưng không ghi là côn-trùng gì nên tôi bỏ sửa đổi đó và nhập zona và giời leo là một, cho đó là hai cách gọi của một căn bệnh.[[Thành viên:Duyệt-phố|Duyệt-phố]] ([[Thảo luận Thành viên:Duyệt-phố|thảo luận]]) 18:31, ngày 29 tháng 8 năm 2010 (UTC)