Khác biệt giữa các bản “Danh sách tiểu bang Hoa Kỳ theo dân số”

không có tóm lược sửa đổi
| 36 || [[New Mexico]] ||{{sort|01954599|1.954.599}}||03||05||651.533||390.920||0.64%
|-
| 37 || [[WestTây Virginia]] ||{{sort|01818470|1.818.470}}||03||05||606.157||363.694||0.60%
|-
| 38 || [[Nebraska]] ||{{sort|01768331|1.768.331}}||03||05||589.444||353.666||0.58%