Khác biệt giữa các bản “Kivertsi”

không có tóm lược sửa đổi
(Tập tin Kiverci2_s.gif đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Jcb vì lý do: Missing source as of 18 February 2017 - Using VisualFileChange..)
|image_skyline =
|image_caption =
|image_flag =Kiverci prapor.png
|image_shield =Kiverci gerb.png
|shield_size = 75px
|image_map =
412

lần sửa đổi