Đây là trang thành viên của một con bot; nó sẽ không nhận và đọc tin nhắn.

Bot này chỉ xóa các liên kết đến các tập tin đã xóa tại Wikimedia Commons, do vi phạm quy định (phương tiện không tự do/vi phạm bản quyền, phá hoại...). Xem thêm: Commons không phải làCấp phép.

  • Để tìm kiếm nhật trình của bot, vui lòng sử dụng công cụ Commons Delinquent và sử dụng tên tệp đầy đủ + phần mở rộng không có tiền tố "Tập tin:".