Đây là trang thành viên của môt người dùng tự động (bot) và sẽ không nhận tin nhắn.

Bot này chỉ xóa các liên kết đến các tập tin đã xóa tại Wikimedia Commons, do vi phạm quy định (Phương tiện truyền thông không tự do/vi phạm bản quyền, phá hoại, v.v.). Mời xem Commons không phải làCấp phép.

  • Để tìm kiếm nhật trình của bot, vui lòng sử dụng công cụ Commons Delinquent avà sử dụng tên tệp đầy đủ + phần mở rộng không có tiền tố "Tập tin:".