Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

==Tháng 9 năm 2010==
===[[Emmanuel Nguyễn Văn Triệu]]===
Nhân vật không nổi bật. Không rõ viết dựa vào đâu.[[Đặc biệt:Đóng góp/123.16.156.60|123.16.156.60]] ([[Thảo luận Thành viên:123.16.156.60|thảo luận]]) 14:45, ngày 14 tháng 9 năm 2010 (UTC)
;Xóa
;Giữ
Người dùng vô danh