Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
* [[Úc]]
** [[Tây Úc]]** (ba năm thử nghiệm giờ tiết kiệm ánh sáng ngày bắt đầu ngày [[3 tháng 12]] năm [[2006]])
* [[Indonesia]] ([[UTC+7]] đến UTC+9): [[Maluku]], [[Papua, Indonesia|Papua]] và [[Papua Barat]]
* [[Nga]]
** [[tỉnh Amur]]*