Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
;Xóa
#{{bqx}} Không thấy rõ vai trò của tổ chức để làm rõ độ nổi bật với thông tin hiện thời trong bài. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 07:03, ngày 4 tháng 11 năm 2017 (UTC)
# {{bqx}} Viện do viện thành lập, thiếu thông tin nổi bật, thiếu nguồn.[[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:green; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i> Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 10:02, ngày 7 tháng 11 năm 2017 (UTC)
 
;Giữ