Mở trình đơn chính

Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[http://www.youtube.com/watch?v=wmkGVxU-ISE Karel Gott - Delilah] {{cz icon}}
*[http://www.youtube.com/watch?v=eNGzs1k-CyA Píseň na dobrou noc]
*[https://www.youtube.com/watch?v=4AbY0x1ZaaU Album Karell Gott 1974]
 
=== Anh & Bắc Mỹ ===