Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn”

n (Qbot: Việt hóa)
== Lịch sử ==
[[Tập tin:ThuykieuTruyen2.jpg|phải|nhỏ|[[Truyện Kiều]] bản [[chữ Nôm]] của Chiêm Vân Thị do Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa xuất bản năm 1967]]
Tiền thân của Trường Đại học Văn khoa là Trường Đại học Văn khoa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục [[Phan Huy Quát]] cho thành lập vào năm [[1949]] thời [[Quốc gia Việt Nam]]. Hoạt động của Trường trong những năm kế tiếp bị gián đoạn vì tình hình chính trị. Mãi đến năm [[1955]], thời [[Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam|Đệ nhất Cộng hòa]], Trường Đại học Văn khoa mới được ưu tiên phát triển. Lúc đầu Trường Đại học Văn khoa cấp bằng [[cử nhân]] [[văn chương Pháp]][[Văn chương Anh|Anh]] nhưng và phải đến năm học 1957-1958 thì chương trình cử nhân giáo khoa [[văn chương Việt Nam]] mới được hoàn thiện. Cũng năm đó chương trình cử nhân giáo khoa [[triết học]] cũng được xây dựng hoàn tất.<ref>Doãn Quốc Sỹ. tr 106-10</ref>
 
Tháng 10 năm [[1975]], Trường Đại học Văn khoa có nhiều thay đổi về mục tiêu, chương trình và nội dung đào tạo. Tháng 4 năm [[1977]], Trường Đại học Văn khoa hợp nhất với Trường Đại học Khoa học để lập thành [[Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh]], một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản lớn nhất ở các tỉnh phía Nam. Ngày 30 tháng 3 năm [[1996]], [[Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn]] được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, và là một trong những thành viên của [[Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh]].