Khác biệt giữa các bản “Hàm hệ thống”

không có tóm lược sửa đổi
Hàm hệ thống là những hàm được thực thi bên trong nhân hệ điều hành(system call).
Có hơn 50 hàm hệ thống cơ bản, nhưng các nhân như [[Linux]], [[BSD]] thì có tới hơn 200 hàm hệ thống.
== Tổng quát ==
Hạt nhân hệ điều hành như một dịch vụ nó các ứng dụng gọi đến và yêu cầu thông qua các hàm hệ thống. Tất cả tương tác của chương trình đến hệ tập tin,thiết bị,bộ nhớ,vào/ra chỉ có một hướng là yêu cầu đến hạt nhân thông qua hàm hệ thống.
== Danh sách hàm hệ thống ==
Danh sách hàm hệ thống này tương thích với chuẩn POSIX. Có một số cấu trúc không nằm ở đây xin tham khảo các bài về header hệ thống.
<source lang="c">
/*process management*/
229

lần sửa đổi