Giới thiệuSửa đổi

Tôi ra đời vào 1986, bây giờ khá già mà còn nhiều thứ chưa biết. Tham gia đóng góp cho wikipedia là một cách tăng thêm tri thức và kinh nghiệm viết.

Danh sách tạo trangSửa đổi

  1. hạt nhân_(khoa_học_máy_tính)
  2. MIPS
  3. hàm hệ thống
  4. Amazon kindle
  5. Cộng_(điện tử)
  6. chmod
  7. Universal_architechture

Danh sách sửa đổiSửa đổi

  1. X86
  2. hạt nhân Linux
  3. Nhà

Liên lạcSửa đổi

ttet.tet@gmail.com