Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điện tử tương tự”

nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Tín hiệu tương tự ==
Tín hiệu tương tự sử dụng một số thuộc tính của môi trường để truyền tải thông tin của tín hiệu. Ví dụ, một áp kế aneroid sử dụng vị trí góc của kim làm tín hiệu truyền tải thông tin về sự thay đổi áp suất trong khí quyển. Các tín hiệu điện có thể truyền tải thông tin bằng cách thay đổi điện áp, cường độ dòng điện, tần số, hoặc toàn bộ điện tích. Thông tin được chuyển đổi từ một số dạng vật lý khác (chẳng hạn như âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, áp suất, vị trí) sang tín hiệu điện bằng một bộ chuyển đổi chuyển đổi một loại năng lượng sang một loại năng lượng khác (ví dụ: micrô)
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh