Khác biệt giữa các bản “An Dương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Tổ chức hành chính==
Huyện An Dương có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm [[thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]] [[An Dương (thị trấn)|An Dương]] và 15 [[xã (Việt Nam)|xã]]: [[An Đồng]], [[An Hòa]], [[An Hồng]], [[An Hưng]], [[Bắc Sơn, An Dương|Bắc Sơn]], [[Đại Bản]], [[Đặng Cương]], [[Đồng Thái]], [[Hồng Phong, An Dương|Hồng Phong]], [[Hồng Thái, An Dương|Hồng Thái]], [[Lê Lợi, An Dương|Lê Lợi]], [[Lê Thiện, An Dương|Lê Thiện]], [[Nam Sơn, An Dương|Nam Sơn]], [[Quốc Tuấn, An Dương|Quốc Tuấn]], [[Tân Tiến, An Dương|Tân Tiến]].
 
==Giao thông==