Khác biệt giữa các bản “Lê Việt Trường”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Lê Việt Trường''' (sinh năm 1955) là [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] khóa XII<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/XII/Daibieu.aspx|publisher=[[Quốc hội Việt Nam]]|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XII|accessdate = ngày 6 tháng 9 năm 2012}}</ref>, [[Quốc hội Việt Nam khóa XIII|khóa XIII]], thuộc đoàn đại biểu [[An Giang]].<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/XIIIdaibieu/Daibieu2/1939/Le-Viet-Truong.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII|publisher=[[Quốc hội Việt Nam]]|accessdate = ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref>
==Tiểu sử==
Ngày sinh: 15/8/1955
 
Giới tính: Nam
 
Dân tộc: Kinh
 
Tôn giáo: Không
 
Quê quán: xã Đan Hà, huyện Hạ Hòa , Phú Thọ
 
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nga văn, Cử nhân Luật
 
Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
 
Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
 
Ngày vào đảng: 14/1/1986
 
Nơi ứng cử: An Giang
 
Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII
 
Đại biểu chuyên trách: Trung ương
 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}