Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chức vụ chính trị”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|label10 = Bãi bỏ
|data10 = {{{end<includeonly>|{{{bãi bỏ|}}}</includeonly>}}}
|label11 = Thứ tự kếKế vị
|data11 = {{{succession<includeonly>|{{{thứ tự kế vị|}}}</includeonly>}}}
|label12 = Viên chức phó
|data12 = {{{deputy<includeonly>|{{{viên chức phó|}}}</includeonly>}}}