Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương Hoành (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* Trương Hoành, một vị tướng chỉ huy lộ quân cát cứ ở Tây Lương vào cuối thời Đông Hán, sau tham gia vào [[trận Đồng Quan]] chống lại triều đình.
* Trương Hoành, một trong 108 vị anh hùng [[Lương Sơn Bạc]], thuộc 36 Thiên Cang Tinh (Thuộc sao Thiên Bình Tinh). Ngoại hiệu Thuyền Đẩu Hỏa.
{{disambig}}
[[Thể loại:Trang định hướng]]